Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:1

Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

Sjömansskattenämnden har enligt 21 § 1 mom. 1) lagen om sjömansskatt beslutat att sjömansskatt under år 1994 föreskrivit att sjömansskatt tillsvidare under år 1994 skall erläggas av sjömän på de fartyg som anges i nedanstående uppställning. Av uppställningen framgår även vilken sjömansskattetabell, F (fjärrfart) eller N (närfart), som skall användas för beräkning av skatteavdrag.

Sjömansskattetabell F, fjärrfart, skall tillämpas på följande fartyg.

Redare/RederiFartygAnmärkning
 
BYLOCK & NORDSJÖFRAKT ABTYRUSLAND 
SKÄRHAMNVEGALAND 
 
CITADEL SHIPPING ABLIDAN 
HELSINGBORGÖSTANHAV 
 
DALA REDERI OCHCHAGALL 
FÖRVALTNINGS AB  
VÄSTRA FRÖLUNDA  
 
EKSHIPS ABEK-CLOUD 
DONSÖ  
 
FOREST LINE GMBHSOMMEN 
KARLSTAD
 
FYREN REDERI ABFURETANK 
DONSÖ
 
GRANSTRÖMS REDERI ABASTRID AF ORNÖ 
ORNÖ
 
GUTE BOGSER O MARIN SERV ABHARDING 
LÄRBRO  
 
NEJDAN REDERI ABHAVÄNG 
SIMRISHAMN
 
OSTSEE TRANSPORT LINE ABDAGSKÄR 
YSTAD
 
PETROL REDERI ABTELLUS AV DONSÖ 
DONSÖ
 
RÖDA BOLAGET ABKRONÖ 
GÖTEBORG
 
STENA LINE ABSTENA EUROPEbeslutet gäller för tiden 1 mars t.o.m. 31 december 1994
GÖTEBORG
 
SVENSKA ORIENTTYRUSLAND 
LINJEN ABVEGALAND 
GÖTEBORG
 
SÖDERHAMNS HAMNGIBB 
SÖDERHAMN
 
TRENDER REDERI ABFLIPPERBeslutet gäller även 1993
HÖRBY
 
TYRRENA REDERI ABSTELLA 
SKÄRHAMNNORCIC
 
VERITAS TANKERS REDERI ABEKEN 
DONSÖ  
 
VESTERBERGS GRUS ABNORDANVIND 
DJURHAMN
 
VÄSTTANKVÄSTTANK 
Partred för SKÄRHAMN
 
Sjömansskattetabell N, närfart, skall tillämpas på följande fartyg.
Redare/RederiFartygAnmärkning
 
BORNHOLMERPILEN ABPILEN 3 
MALMÖ
 
BUNKERPOJKARNA KBTRITON AVBeslutet gäller även 1993
VÄSTRA FRÖLUNDAGÖTEBORG
 
FINLANDSHAMNEN ABJUPITERBeslutet gäller för tiden 25 april t.o.m. 20 september 1994
MARIEHAMN
 
KÖPENHAMNSPILEN ABDELFINEN 
MALMÖ
 
MARKET MAKER ABLADY 
STOCKHOLMJUSTITIA II 
 
SEA LINK SHIPPING AVSILJA 
STOCKHOLMSCANDINAVICA 
 
STENA LINE ABLION QUEEN 
GÖTEBORG
 
STENA REDERI ABSTENA SAGABeslutet gäller för tiden 1 mars t.o.m. 31 december 1994
GÖTEBORG
 
SWEFERRY ABGÖTALAND 
HELSINGBORGTRELLEBORG 
ÖRESUND