Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:8

Tillkännagivande av riksdagens beslut om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1983:51) om indrivning och avskrivning av skatt, allmänna avgifter m m

Riksskatteverket tillkännager att riksdagen genom lagen (SFS 1995:578) om ändring i uppbördslagen (1953:272), vilken lag trätt i kraft den 15 juni 1995, upphävt Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1983:51) om indrivning och avskrivning av skatt, allmänna avgifter m m.