Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:9

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 1996 års taxering;(1)

beslutade den 13 oktober 1995.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i jordbruk som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande.

HÄSTAR (Ej tävlings- eller ridhästar)
Produktionskostnad per djur vid olika ålder

Draghästar 
Åldersklass ellerkr
motsvarande 
Yngre hästar (4-15 år)6 800
Äldre hästar (över 15 år)5 200
Unghästar 
Åldersklass ellerkr
motsvarande 
Föl2 400
Ett-åringar3 200
Två-åringar5 100
Tre-åringar6 700
NÖTKREATUR

Mjölkkor, dikor, amkor
Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
4005 950
5006 250
6006 550
7006 850
Ungnöt (Kvigor och kvigkalvar)
Produktionskostnad per djur vid olika ålder
Åldersklasskr
Under 1 år2 200
1-2 år4 100
Över 2 år6 350
Gödnöt
Produktionskostnaden för gödnöt ; 10:00 kr per kg levande vikt.

SVIN

Avelssvin Produktionskostnaden för galtar och suggor (gyltor); 2 490 kr per djur.

Smågrisar och gödsvin
Produktionskostnad per djur efter åldersklass

Åldersklasskr
Smågrisar under 2 mån320
Gödsvin 2-4 mån490
Gödsvin 4-6 mån720
Gödsvin över 6 mån940
FÅR

Baggar och tackor
Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
30500
50570
70640
90710
I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket och tillämpas vid 1996 års taxering.

(1) Beträffande 1995 års taxring, se RSFS 1994:14