Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:16

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1997-01-01 genom RSFS 1996:29.

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp)

beslutade den 15 december 1995.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 7 § andra stycket uppbördslagen (1953:272) följande tabell för beräkning av avdrag för preliminär A-skatt på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp) och som uppbärs tillsammans med annan inkomst som utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av arbete.

Årslön i krPrel skatt i % av
lägst högstengångsbelopp
1 - 10 0000
10 001 - 70 00035
70 001 - 110 00027
110 001 - 205 00038
205 001 - 230 00035
230 001 - 275 00059
275 001 -57
Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1994:24) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).