På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:20

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2002-07-01 genom SFS 2002:394.
  

Riksskatteverkets föreskrifter om representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223);

beslutade den 11 oktober 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 19 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) följande.

1 § Representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223) skall tilldelas ett särskilt registreringsnummer.

2 § En utländsk företagare som begär registrering enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223) genom representant som tilldelats särskilt registreringsnummer enligt 1 § anses registrerad när fullmakt kommit in till skattemyndigheten. Registreringen kvarstår till dess att skriftlig uppgift om att fullmakten återkallats kommit in till skattemyndigheten.

3 § Representanten skall fullgöra redovisning i särskild deklaration och redovisning i periodisk sammanställning i enlighet med bestämmelserna i 13 kap. 29 och 30 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).

4 § Till särskild deklaration skall fogas en förteckning över de utländska företagare som representanten företräder och för vilka denne redovisar i deklarationen. Av förteckningen skall framgå vilket belopp som redovisats för varje utländsk företagare. Representanten skall genom dokumentation, såsom utställda fakturor till köpare i annat EG-land, fraktsedlar och tullhandlingar, kunna visa att redovisningen avser sådan import och därmed sammanhängande omsättning som avses i 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

5 § Vid ansökan om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) skall originalfaktura förvaras hos representanten och kunna företes på begäran av skattemyndigheten. Fakturan skall förvaras hos representanten i sex månader efter det att återbetalning har skett. Återlämnas fakturan därefter till den utländska företagaren skall representanten förse fakturan med uppgift om att återbetalning har skett.

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.