Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:13

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 1998 års taxering;

beslutade den 30 oktober 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i jordbruk som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande.

HÄSTAR


(Ej tävlings- eller ridhästar)

Produktionskostnad per djur vid olika ålder

Draghästar

Åldersklass eller motsvarande

kr

Yngre hästar (4-15 år)6 800
Äldre hästar (över 15 år)5 200
  
Unghästar  

Åldersklass eller motsvarande

kr

Föl2 400
Ett-åringar3 200
Två-åringar 5 100
Tre-åringar6 700

NÖTKREATUR

Mjölkkor, dikor, amkor

Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kg

kr

4005 950
5006 250
6006 550
7006 850
  
Ungnöt (Kvigor och kvigkalvar)  
Produktionskostnad per djur vid olika ålder  

Åldersklass

kr

Under 1 år 2 200
1-2 år4 100
Över 2 år6 350
  
Gödnöt  

SVIN

Avelssvin

Produktionskostnaden för galtar och suggor (gyltor); 2 490 kr per djur.

Smågrisar och gödsvin

Produktionskostnad per djur efter åldersklass

Åldersklass

kr

Smågrisar under 2 mån320
Gödsvin 2-4 mån490
Gödsvin 4-6 mån720
Gödsvin över 6 mån940

FÅR

Baggar och tackor

Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kg

kr

30500
50570
70640
90710
I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket och tillämpas vid 1998 års taxering.