Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:22

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2000;¹

beslutade den 8 december 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2000.

Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 3 866 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 387 kr i månaden och för varje barn 2 052 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 361 kr i månaden för tid därefter.

¹Beträffande år 1999, se RSFS 1998:24

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och gäller till och med den 31 december 2000.