Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 2002;1
RSFS 2001:16
Skattebetalning

beslutade den 11 december 2001.

   Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2002 för beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, se bilagapdf. Kolumn 1 i tabellerna gäller för inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Kolumn 2 i tabellerna gäller för inkomster som inte skall beläggas med allmän pensionsavgift.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 2002.

1 Beträffande år 2001, se RSFS 2000:27