På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-04-17

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomsttaxering, Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
5088-5089-07, 4451-07, 44454-07, 622-07,
Saken: Arbetsgivaravgifter. Fråga om värdet av måltider som personal i ett hem för vård och boende (s.k. HVB-hem) intar tillsammans med boende som är placerade på hemmet ska tas upp som en skattepliktig förmån och därmed ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. RR:s mål nr 5088-5089-07; KRNG 2107-2108-06

Klagande: AB X

Lagrum:  61 kap. 3 och 18 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980)

Saken: Fråga om tillämpning av reglerna om s.k. marginalbeskattning i samband med förvärv av begagnade motorfordon från ett annat EG-land RR:s mål nr 4451-07 och 44454-07; KRNJ 207—208-07

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 kap.30 f§ och9 akap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)

Saken: Fråga om tillämpning av reglerna om s.k. marginalbeskattning i samband med förvärv av begagnade motorfordon från ett annat EG-land i mål om efterbeskattning av mervärdesskatt RR:s mål nr 622-07; KRNG 5943-05

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 kap.30 f§ och9 akap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)