Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Skatteavtalet med Cypern - avtalshäftet SKV 360-196 (utgåva 1)

Datum: 2006-07-13

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131-441456-06/111

Förtydligande


 
Den kursiverade kommentaren på sid. 48 i avtalshäftet har fått en utformning som lätt leder till en feltolkning av bestämmelserna i artikel 20 punkt 3.

Skatteavtal Cypern

I kommentaren anges att inkomster som inte behandlats i föregående artiklar av avtalet beskattas enligt artikel 20 punkt 1 endast i mottagarens hemviststat. Härefter sägs att "Detta gäller bland annat utbetalningar p.g.a. privata pensionsförsäkringar och pension p.g.a. tidigare enskild tjänst". Den citerade meningen hänsyftar dock endast till utbetalningar som härrör från hemviststaten eller tredje stat. Enligt ordalydelsen i artikel 20 punkt 3 jämfört med punkt 4, framgår att privata pensionsförsäkringar och enskilda tjänstepensioner som härrör från Sverige också får beskattas i Sverige.