På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 2002¹
RSV 2002:27
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier och inlösenrätter med anledning av erbjudande om inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 2002.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   Av RÅ 1997 ref. 43 framgår att den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna skall fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för aktier i AB Custos bör 86 procent hänföras till dessa aktier och 14 procent till inlösenrätterna.
 

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:18.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.