På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Riksskattenämndens anvisningar och uttalanden på inkomstaxerings-området
RSV 2003:11
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 2 juni 2003
     Riksskatteverket beslutar att följande av Riksskattenämndens anvisningar och uttalanden om taxering skall upphöra att gälla vid utgången av juni månad 2003, nämligen

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1956:4.3) angående inventering av varulager i antikvariatbokhandel,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1957:5.2) angående beskattningen i vissa fall av sådan del av löneinkomst, som inbetalats till sparfond,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1962:6.3) i fråga om tillämpningen i visst fall av det mellan Sverige och Norge den 27 september 1956 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet (fast driftställe eller verksamhet genom osjälvständig agent?),

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1963:3.2) angående uppgiftsskyldighet vid köp eller försäljningar av varor ”över disk”,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1964:2.5) angående gränsdragningen mellan varulager och kontraherade varor,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1966:1.5) angående beskattningen av vissa här i riket arbetande utländska studenter,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1967:1.8) i fråga om beskattning av vissa stipendier,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1968:2.2) angående beskattningen av vissa belöningar,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1969:2.4) i fråga om skatteplikt för flitpengar till yrkesskoleelever, m m,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1969:2.5) om skatteplikt för extra bidrag vid arbetslöshet, och

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1970:1.1) om värdeminskningsavdrag för viss maskinell utrustning i hyresfastigheter.
_____________