På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag¹
SKV A 2004:2 Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 2 februari 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan under perioden den 18 februari – 10 mars 2003
   Avyttringspriset för en A-aktie i Allgon AB bör beräknas till 16,40 kr och för en B-aktie i Allgon AB till 14,91 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i LGP Telecom Holding Aktiebolag som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 21,30 kr.
Anmälan under perioden den 13 mars – 11 april 2003
   Avyttringspriset för en A-aktie i Allgon AB bör, om inte annat visas, beräknas till 19,25 kr och för en B-aktie i Allgon AB till 17,50 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i LGP Telecom Holding Aktiebolag som erhållits på grund av byte under denna period bör, om inte annat visas, beräknas till 25 kr.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:1.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering och gäller endast för juridiska personer