Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:31) om normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning1
SKV A 2004:6
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 13 april 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 kap 2 § förordningen (1990:1239) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om ändring i RSV:s allmänna råd (RSV 2003:31) om normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Allmänna råd:
Utrikes resa

______________________________________________
 Land eller område  Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr
______________________________________________
 Albanien590
--------------------------------------------------------------------------
 Frankrike757
 Färöarna480
 Gabon524
--------------------------------------------------------------------------
 Japan944
 Jemen503
 Jordanien850
--------------------------------------------------------------------------
 Kambodja270
 Kamerun556
 Kanada668
--------------------------------------------------------------------------
 Laos 211
 Lesotho 259
 Lettland 421
--------------------------------------------------------------------------
 Liberia 458
 Libyen 828
 Liechtenstein 557
______________________________________________
 Nederländerna 616
 Nederländska västindien 686
 Nepal 214
 Nicaragua 244
 Nigeria 460
 Nordkorea 208
______________________________________________
 S:t Vincent och Grenadinerna 556
 Taiwan 494
 Tanzania 266
______________________________________________
 Uzbekistan 564
 Vanuatu 350
 Venezuela 575
______________________________________________
 Övriga länder och områden345

¹Ändrade partier är markerade med kantstreck.

____________

   Dessa allmänna råd tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum, såvitt avser Lesotho under tiden
1 maj 2004 – 31 december 2004 och beträffande Färöarna, Jemen, Kamerun, Libyen, Nederländska västindien, Nigeria, Taiwan och Vanuatu under kalenderåret 2004.