På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av omvandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson¹
SKV A 2004:33
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 december 2004
  Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för A-aktier och omvandlingsrätter med anledning av omvandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.
   I ett ärende om förhandsbesked, mål nr 3367-04 ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av omvandlingsrätter, den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna skall fördelas mellan aktierna och omvandlingsrätterna, med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av omvandlingsrätterna.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för A-aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson bör 95 procent hänföras till aktierna och 5 procent till omvandlingsrätterna.  

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:23.