Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 8 april 2005

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:06
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Allmänna råd:
Utrikes resa

Land eller område Normalbelopp (exkl. Logi) per dag, kr
Afghanistan324
Azerbajdzjan313
Bahamas601
Bahrain516
Tadzjikistan200
Taiwan553
Tanzania313
Övriga länder och områden332

¹Ändrade partier är markerade med kantstreck.

____________

   Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering.