På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-10-25

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:27
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för

Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.
  

Allmänna råd:
Anmälan den 10 mars 2005 eller tidigare:

För aktieägare som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i I.A.R. Systems AB beräknas till 4,38 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 4,38 kr.

 
Anmälan den 11 mars - 1 november 2005:

För aktieägare som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i I.A.R. Systems AB, om inte annat visas, beräknas till 4,57 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet under denna period bör, om inte annat visas, beräknas till 4,57 kr.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden,
SKV M 2005:23.