På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av LjungbergGruppen AB:s återköp av egna aktier år 2005¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-11-25

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:31
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och säljrätter med anledning av LjungbergGruppen AB:s erbjudande om återköp av egna aktier år 2005.

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.    

Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/ kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.

I rättsfallet RÅ 2000 not. 209 ansåg Regeringsrätten att när säljrätter ges ut skall den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna fördelas mellan aktierna och säljrätterna, med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av säljrätterna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för aktier i Ljungberg Gruppen AB bör 99,1 procent hänföras till aktierna och 0,9 procent till säljrätterna.

_____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2005:27