På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission år 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-16

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:41
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Nyteckning av aktier i kombination med teckningsoptioner innebär att flera olika värdepapper har förvärvats. I detta fall bör den sammanlagda anskaffningsutgiften fördelas på å ena sidan aktierna och å andra sidan teckningsoptionerna. Fördelningen bör göras med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktien och teckningsoptionerna. 

Allmänna råd:
Av teckningslikviden, inklusive anskaffningsutgift för teckningsrätter, för en aktie bör 92,5 procent belöpa på den tecknade aktien, 6 procent på teckningsoptionen med beteckning TO2 och 1,5 procent på teckningsoptionen med beteckning TO3.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:35.