På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier och optionsrätter i TurnIT AB mot aktier och teckningsoptioner i Nocom AB

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 27 januari 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:02
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier och optionsrätter i TurnIT AB mot aktier och teckningsoptioner i Nocom AB.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:

Anmälan den 10 mars 2005 eller tidigare

För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i TurnIT AB beräknas till 1,10 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie, av serie B, i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 4,40 kr.

För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll en teckningsoption 2B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, beräknas till 0,18 kr.

Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 2B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 1,80 kr.

För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll två teckningsoptioner 1B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, beräknas till 0,32 kr.

Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 1B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 1,60 kr.

 
Anmälan den 11 mars - 31 december 2005
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i TurnIT AB, om inte annat visas, beräknas till 1,18 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 4,72 kr.

För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A- eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll en teckningsoption 2B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, om inte annat visas, beräknas till 0,16 kr.

Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 2B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 1,60 kr.
För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av
optionsrätter av serie A- eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll två teckningsoptioner 1B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, om inte annat visas, beräknas till 0,23 kr.

Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 1B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 1,15 kr.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2006:1