Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:6

Upphävande m.m. av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om mervärdesskatt.

Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av mars månad 1995. De inom parentes angivna beteckningarna avser numreringen i Riksskattenämndens och Riksskatteverkets meddelanden Mervärdeskatt 1969-1974.

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:1.12 om skatteplikt för busstrafik- och bussterminalverksamhet (1969:33.12),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:1.13 om automater (1969:33.13),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:1.15 om tjänst avseende fastighet m m (1969:40.15),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:1.16 om monteringsfärdiga hus (1969:44.16),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.3 om statliga och kommunala myndigheter (1969:50.3),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.5 om fartyg (1969:56.5),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.10 om gravar (1969:65.10),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.11 om reklam och annonsering (1969:66.11),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:3.2 om snöröjning m m (1969:80.2),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:3.3 om skatteplikt för fiskekort (1969:80.3),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.3 om beskattningsvärdets bestämmande vid general- och totalentreprenader (1969:121.3),

Riksskattenämnden uttalande RN II 1969:7.5 om beskattningsvärdets bestämmande vid omsättning av kiosk (1969:123.5),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.10 om rätt till mönster (1969:126.10),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.12 om skatteplikt för sophämtning och renhållning (1969:128.12),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.13 om stuveritjänster (1969:129.13),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:7.16 om skattskyldighet för resebyråer m fl (1969:130.16),

Riksskattenämnden uttalande RN II 1969:8.2 om uthyrning av film (1969:143.2),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.4 om skötsel och tillsyn av hissar (1969:144.4),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.8 om servering och s k diners-en-ville-verksamhet (1969:145.8),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:1.3 om uppstallning, vård m m av djur (1970:7.3),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:1.5 om upprättande av generalplan m m (1970:9.5),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:1.6 om beskattningsvärdets bestämmande (ställverk) (1970:9.6),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:2.3 om skatteplikt för ammunition till driftvärn (1970:14.3),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:2.4 om fastighetsbegreppet (1970:14.4),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:2.5 om skatteplikt för viss tjänsteprestation (1970:16.5),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:4.1 om avdrag för representationskostnader m m (1970:17.1),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:5.3 om transport och spedition (1970:43.3),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:5.9 om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning av vara i förening med inmontering av varan i fastighet (1970:57.9),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:6.4 om distribution m m av skattefria tryckalster (1970:68.4),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:7.2 om biltvättanläggningar (1970:71.2),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:7.4 om export av tjänst (1970:73.4),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:8.6 om heltäckande mattor (1970:86.6),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:8.7 om skatteplikt för byggnadsstädning (1970:87.7),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:9.3 om skattskyldighet för s k fritidsfiskare (1970:98.3),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:9.8 om skatteplikt för transport av rötslam (1970:101.8),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1971:1.5 om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning, inmontering och förvaring av markiser (1971:4.5),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:3.3 om fastighet (1972:27.3),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:3.4 om skatteplikt för s.k. trossföring (1972:29.4),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:3.5 om mervärdeskatt för sophämtning och sopdestruktion (1972:29.5),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:5.1 om ränta skall utgå vid återbetalning av mervärdeskatt (1972:39.1),

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1973:22 om tillämpning av den 60-procentiga reduceringsregeln vid servering på tåg,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1973:23 om skattskyldighet för ersättningar som anställd erlägger för privat nyttjande av tjänstebil,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1973:25 om beskattningsvärdets bestämmande vid leverans i samband med montering av vikväggar m m,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1973:26 om beskattningsvärdets bestämmande vid leverans av bastuhus,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1974:3 om beskattningsvärdets bestämmande vid leverans av brandalarmanläggning,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1974:6 om skattskyldighet enligt förordningen (1968:430) om mervärdeskatt (MF) för tjänster som vanligen tillhandahålls i skrivbyråverksamhet,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1974:9 om behörighet för allmänna ombudet för mervärdeskatt att föra talan i ärende som rör befrielse från restavgift,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1974:12 om skattskyldighet enligt förordningen (1968:430) om mervärdeskatt (MF) för verksamhet, som avser uppfödning och handel med hästar i förening med tävlingsverksamhet,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1974:27 om avdragsrättens inträde vid införsel,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1975:13 om beskattningsvärdets bestämmande för vissa prestationer som avser elektriska installationer och anläggningar,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1975:14 om ledningar för konstfrysta isbanor,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1975:34 om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning och inmontering i fastighet av sopförvaringsutrustning,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1976:18 om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning i visst fall och vid uttag av fordon inom bilbranschen,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1976:19 om demonstrationsbilar inom bilbranschen,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1976:20 om mervärdeskatt vid tillhandahållande av leasingbil till anställda m m,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1977:5, RSFS 1977:25, om skatteplikt för uthyrning av stugor i stugbyar eller semesterbyar eller på campingplatser,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1979:5, RSFS 1979:30, om personbilar och motorcyklar m m,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1980:4, RSFS 1980:27, om anstånd med redovisning av mervärdeskatt på grund av väsentlig likviditetspåfrestning vid övergång till räkenskaplig mervärdeskatteredovisning,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1981:2, RSFS 1981:3, om tillhandahållande av kost åt personal m m,

Riksskatteverkets anvisningar m m Im RSV Im 1986:1 om skyldigheten att redovisa mervärdeskatt,

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1986:5 om skattskyldighet för uppfinnarverksamhet m m,

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1986:6 om skatteplikt för tjänst som avser bokföring och i samband därmed tillhandahållna kamerala tjänster,

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1987:2 om skatteplikt för tjänster avseende automatisk databehandling.


Riksskatteverket beslutar att följande informationer fr.o.m. den 1 april 1995 inte skall upptas i Riksskatteverkets register över gällande författningar

Riksskatteverkets information RSV Im 1979:2, RSFS 1979:27, om undantag från skatteplikt för doktorsavhandlingar,

Riksskatteverkets information RSV Im 1979:8, RSFS 1979:36, om vissa frågeställningar i samband med att ränta fr o m den 1 juli 1979 inte längre skall räknas in i beskattningsvärdet vid kreditförsäljning,

Riksskatteverkets information RSV Im 1979:9, RSFS 1979:37, om beskattningsvärdets bestämmande för s k interntransporter.