Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:14

Upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om mervärdesskatt.

Riksskatteverket beslutar att följande uttalanden skall upphöra att gälla i och med utgången av maj månad 1995. De inom parentes angivna beteckningarna avser numreringen i Riksskattenämndens och Riksskatteverkets meddelanden Mervärdeskatt 1969 - 1974.

 • Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:4.2 om gasol (1969:88.2),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.11 om skatteplikt för oljesanering m m (1969:127.11),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:4.2 om motorgasol (1970:20.2),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:4.3 om beskattningsvärdets bestämmande (1970:20.3),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:8.4 om avdrag vid viss import (1970:84.4),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:8.5 om avdrag för ingående skatt i visst fall (1970:88.5),
 • Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:3.6 om skattskyldighet för rensning av avloppsledningar (1972:30.6),
 • Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1975:17 om avdragsrättens inträde vid införsel,
 • Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1975:35 om beskattningsvärde för byggnads- och anläggningsentreprenad eller annan tjänst som avser väg,
 • Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1976:13 om beskattningsvärdets bestämmande vid omsättning av vissa byggnadsentrepenader som avser annat än bostadsfastighet.
 • Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1986:4 om skatteplikt för tekniska konsulttjänster.