Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:19

Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Dt 1983:2, RSFS 1983:2) för värdering av omsättningstillgångar hos byggnadsföretag m fl samt avskattning av s k byggmästarsmittad fastighet.

Riksskatteverket beslutar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen att Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Dt 1983:2, RSFS 1983:2) för värdering av omsättningstillgångar hos byggnadsföretag m fl samt avskattning av s k byggmästarsmittad fastighet skall upphöra att gälla i och med utgången av september månad 1995.