Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:21

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1994:20) om normalbelopp för kalenderåret 1995 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.1

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer (RSV S 1994:20) om normalbelopp för kalenderåret 1995 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:

Utrikes resa

Land eller områdeNormalbelopp
 (exkl. logi)
 per dag, kr
Albanien420
-------------------
Bolivia193
Bosnien-Hercegovina394
Botswana263
-------------------
Övriga länder och områden260
Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete m.m och dubbel bosättning som äger rum, såvitt avser Bosnien-Hercegovina, under tiden den 1 september - den 31 december 1995 och i övrigt under kalenderåret 1995.

¹ RSV S 1994:20 tidigare ändrad genom RSV S 1995:5 och RSV S 1995:12