Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:5

Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 1998 års taxering.
Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 1998 års taxering¹.

Rekommendationer:

Avdraget för avsättning för framtida utgifter för hantering av låg- och medelaktivt avfall bör medges med högst 1 krona 90 öre per kärnkraftgenererad MWh som hänför sig till verksamhet som bedrivits under beskattningsåret eller tidigare.

Dessa rekommendationer tillämpas vid 1998 års taxering.

¹ Beträffande 1997 års taxering, se RSV S 1996:4.