Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:7

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1996:27) om normalbelopp för kalenderåret 1997 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer (RSV S 1996:27) om normalbelopp för kalenderåret 1997 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:

Land eller områdeNormalbelopp (exkl. logi) per dag, kr
Albanien166
--------------------------------------------
Liberia400
Libyen1 008
Liechtenstein340
---------------------------------------------
Övriga länder och områden252
Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 1997.