Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:2

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1994

Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. RSV S 1995:1 om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1994 ska upphöra att gälla den 1 januari 1999.