Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:20

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1998:38) om normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning ¹

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer (RSV S 1998:38) om normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:

Utrikes resa

Land eller områdeNormalbelopp (exkl. logi) per dag, kr
  
.......................................................................................................................................
  
Albanien241
------------------------------------------------------- 
Frankrike459
Franska Polynesien (Ändrat)764
Färöarna, se Danmark 
------------------------------------------------------- 
Kina564
Kongo, Demokratiska Republiken (Ändrat)510
Korea, Republiken555
------------------------------------------------------- 
Nederländerna419
Nederländska västindien (Ändrat)666
Nepal172
------------------------------------------------------- 
Övriga länder och områden293
¹Ändrade partier har på hemsidan markerats så här: (Ändrat)

Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 1999.