På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:14

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Kjessler & Mannerstråle AB:s utdelning av aktier i KM Lab AB

Vid extra bolagsstämma i Kjessler & Mannerstråle AB (KM) beslutades den 29 november 1999 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget KM Lab AB (KM Lab) till aktieägarna.

Villkor

För varje aktie i KM skulle erhållas en (1) aktie i KM Lab. Avstämningsdag för erhållande av aktier i KM Lab skulle vara den 2 december 1999.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I skrivelse, daterad den 29 september 1999, har Riksskatteverket gjort bedömningen att – med hänsyn till de uppgifter som lämnats av KM – förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning är uppfyllda. Det innebär att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. SIL som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i KM Lab anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i KM som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Den sista dagen för handel med aktier i KM med rätt till utdelning av aktier i KM Lab var den 29 november 1999, varvid lägsta betalkurs noterades till 62 kronor. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 30 november 1999, varvid lägsta betalkurs noterades till 48 kronor. Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet (48/62=) 77 procent hänföras till aktie i KM och 23 procent till aktie i KM Lab.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i KM bör 77 procent hänföras till dessa aktier och 23 procent till aktier i KM Lab.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.