På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:40

OBS! Dessa rekommendationer har upphävts genom verkets allmänna råd RSV 2003:24.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2001 och senare års särskilda fastighetstaxeringar

Riksskatteverket meddelar med stöd av 8 kap. 2 § astighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2001 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Byggkostnader

Rekommendationer:

Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 2000 uppskattas enligt följande.

   
Hyreshus  
Nybyggnadskostnader per kvm boarea och lokalarea:10 300 
   
Industribyggnader  
Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för  
a) produktionslokaler: 6 800
b) industrikontor: 9 300
c) lager m.m.: 5 700
Omräkningsfaktorer för industribyggnader och värmekraftverk (IO-tabell)
Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 2000 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,95 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)
Rekommendationer:

Vid omräkning av byggnadskostnader för år 2000 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,89 tillämpas.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års särskilda fastighetstaxering.