På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:49

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Industriförvaltnings AB Kinnevik att förvärva aktier i Société Européenne de Communication S.A. (SEC)

Ordinarie bolagsstämma för Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik) beslutade den 26 maj 2000 att erbjuda Kinneviks aktieägare att med stöd av inköpsrätter förvärva aktier i form av depåbevis i Société Européenne de Communication S.A. (SEC).

Villkor

För varje aktie av serie A i Kinnevik skulle erhållas en inköpsrätt av serie A. Varje helt sjutal inköpsrätter av serie A skulle berättiga till förvärv av en röstberättigad aktie i SEC.

För varje aktie av serie B i Kinnevik skulle erhållas en inköpsrätt av serie B. Varje helt sjutal inköpsrätter av serie B skulle berättiga till förvärv av en ej röstberättigad aktie i SEC.

Överskjutande inköpsrätter kunde inte utnyttjas i detta erbjudande.

Avstämningsdagen för erhållande av inköpsrätter skulle vara den 31 maj 2000.

Anmälan om förvärv av aktier i SEC skulle ske under tiden 13 - 21 juni 2000.

Priset för en aktie i SEC skulle vara 11,70 kr.

Allmänt

Förmån för aktieägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten uttnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Har erhållen inköpsrätt utnyttjats, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrättens marknadsvärde vid tidpunkten för utnyttjandet. Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas till medianvärdet av inköpsrätternas lägsta noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras. Under sådana förhållanden bör värdet av en inköpsrätt av serie A i SEC beräknas till 3,48 kr och värdet av en inköpsrätt av serie B i SEC till 3,76 kr.

Har erhållen inköpsrätt avyttrats bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätten efter avdrag för kostnader.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet för de erhållna aktierna vid beräkning av realisationsvinst. Värdet bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats ovan.

Har röstberättigad aktie i SEC förvärvats genom att erbjudandet har utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 36,06 kr (11,70 + 7 x 3,48) per aktie.

Har ej röstberättigad aktie i SEC förvärvats genom att erbjudandet har utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 38,02 kr (11,70 + 7 x 3,76).

Har aktie i SEC förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde kan då beräknas till summan av den för inköpsrätterna erlagda köpeskillingen och 11,70 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånsvärde för en aktie i Kinnevik

Har inköpsrätt av serie A utnyttjats för förvärv av aktie i SEC bör förmånens beskattningsvärde beräknas till 3,48 kr. Motsvarande förmånsvärde för inköpsrätt av serie B bör beräknas till 3,76 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i SEC

Har röstberättigad aktie i SEC förvärvats genom innehav av aktier av serie A i Kinnevik och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 36,06 kr.

Har ej röstberättigad aktie i SEC förvärvats genom genom innehav av aktier av serie B i Kinnevik och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 38,02 kr.

_____________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.