På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:56


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Bure Equity AB:s utdelning av aktier i Capio AB

Vid ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (Bure) den 4 april 2000 beslutades att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Capio AB (Capio) till aktieägarna.

För varje tvåtal aktier i Bure skulle erhållas en (1) aktie i Capio.

För överskjutande aktieandel skulle lämnas kontant ersättning.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Capio skulle vara den 11 oktober 2000.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. i den numera upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), som alltjämt gäller vid 2001 års taxering, är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I en den 31 augusti 2000 daterad skrivelse har Riksskatteverket gjort bedömningen att B med hänsyn till de uppgifter som lämnats B förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning är uppfyllda. Vid sådant förhållande skall utdelningen av aktier i Capio inte beskattas. I stället skall enligt 27 § 2 mom. SIL som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Capio anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Bure som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Bure med rätt till utdelning av aktier i Capio var den 6 oktober 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 90,50 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 9 oktober 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 63 kr.

Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet på aktier i Bure 70 procent (63:90,50) hänföras till dessa aktier och 30 procent (27:90,50) till aktier i Capio.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Bure bör 70 procent hänföras till dessa aktier och 30 procent till aktier i Capio.

____________________________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.