På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. på mervärdesskatteområdet
RSV 2001:18
Mervärdesskatt
Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av maj månad 2001.

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:1.7) angående avdrag för ingående skatt (1969:27.7),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:2.8) angående kost vid anstalter, skolor och hem (1969:63.8),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1969:3.5) angående containers (1969:82.5),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:4.6) angående skattskyldighet för skogsarbeten (1969:90.6),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:5.2) angående skattskyldighet för ideella föreningar m m (1969:100.2),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:6.2) angående vissa försäkringsfall (1969:114.2),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:7.17) angående skattskyldighet för uthyrning av privatrum, stugor m m (1969:133.17),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:7.18) angående skattskyldighet för lägerverksamhet m m (1969:134.18),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:8.1) angående flygplan (1969:141.1),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1969:8.5) angående slaktdjursavgift (1969:144.5),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1969:9.2) angående medlemsblad (1969:152.2),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1970:3.1) om skatteplikt för formgivning (1970:27.1),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1970:7.6) om skatteplikt för annonskostnader (1970:74.6),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1970:9.4) om beskattningsvärdets bestämmande (1970:98.4),

Riksskatteverkets anvisningar (RSV II 1972:3.1) om påföring av skattetillägg och förseningsavgift (1972:17.1),

Riksskatteverkets uttalande (RSV II 1972:3.2) om skattskyldighet för forskningsanslag (1972:27.2),

Riksskatteverkets uttalande (RSV II 1972:5.2) om skattskyldighetens inträde vid tillämpning av kontantmetoden hos sockerbetsodlare som enligt kontrakt uppbär vissa förskott före leverans av betor (1972:39.2),

Riksskatteverkets uttalande (RSV II 1972:5.3) om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning av virke enligt köpe- och avverkningskontrakt (1972:40.3),

Riksskatteverkets uttalande (RSV Im 1973:11) om tjänst som avser iläggning och inklistring av annonsbilaga i skattefri publikation,

Riksskatteverkets uttalande (RSV Im 1973:24) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1974:4) om skattskyldighet enligt förordningen (1968:430) om mervärdeskatt (MF) för vissa utländska företagare,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1974:5): The liability of certain foreign entrepreneurs pursuant to Ordinance of Value - Added Tax,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1974:7) om tillämpningen av förordningen (1968:430) om mervärdeskatt (MF) vid utgivning inom landet av periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1975:3) om tillämpningen i vissa fall av bestämmelserna om skattetillägg och förseningsavgift (särskilda avgifter) i 64a-64h §§ lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML),

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1975:5) om begreppet fastighet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML),

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1975:7) om medicinska gaser,

Riksskatteverkets anvisning (RSV Im 1976:22): Hotellräkningar och restaurangnotor utställs på anställd. Fråga om den skattskyldiges (arbetstagarens) avdragsrätt för ingående mervärdeskatt,

Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:4, RSV Im 1981:3) om beskattning av uttag av tjänst i yrkesmässig byggnadsverksamhet m.m.,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1984:5, RSV Im 1984:1) om redovisning av mervärdeskatt i samband med konkurs,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1984:6, RSV Im 1984:2) om tidpunkten för inträdet av skattskyldighet, redovisningsskyldighet och av rätten till avdrag för ingående skatt m.m.,

Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1984:52, RSV Im 1984:3) om undantag från skatteplikt för läkemedel,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1985:2 om eftergift av skattetillägg i vissa fall,

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1986:3 om skattskyldighet för uthyrning eller upplåtelse av rörelselokal,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Im 1987:1) om skyldighet i samband med försäljning på auktion,

Riksskatteverkets rekommendation m m (RSV Im 1991:2) om undantag från skatteplikt för utbildning enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Im 1993:4) om mervärdeskatt för upplåtelse av rättighet till fastighet eller del därav enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Im 1993:5) om mervärdeskatt för livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt personbefordran enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, och

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1994:5) om mervärdeskatt för frimärken och brevbefordran enligt lagen (1968:430).

___________________

Riksskatteverket beslutar vidare att Riksskatteverkets information (RSFS 1982:31, RSV Im 1984:1) om nedsättning av eller befrielse från mervärdeskatt fr.o.m. den 1 juni 2001 inte längre skall ingå i Riksskatteverkets register över gällande författningar m.m.