På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Spendrups Bryggeri AB mot kontanter och förlagsbevis i Spendrup Invest AB år 2001¹
RSV 2001:30
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Spendrups Bryggeri AB mot kontanter och förlagsbevis i Spendrup Invest AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anses med avyttring av tillgångar försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:

Avyttringspris för en aktie i Spendrups Bryggeri AB
Har accept skett under perioden den 5 juni - 27 juni 2001, bör avyttringspriset för en aktie i Spendrups Bryggeri AB beräknas till 44,38 kr. Har accept skett under perioden den 29 juni - 10 augusti 2001, bör - om inte annat kan visas - avyttringspriset beräknas till 44,45 kr.

Anskaffningsutgift för ett förlagsbevis om nominellt 7 kr i Spendrup Invest AB
Har accept skett under perioden den 5 juni - 27 juni 2001, bör anskaffningsutgiften för ett förlagsbevis i Spendrup Invest AB beräknas till 2,38 kr. Har accept skett under perioden den 29 juni - 10 augusti 2001, bör - om inte annat kan visas - anskaffningsutgiften beräknas till 2,45 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

 
¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:21.