På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Avesta Sheffield AB mot aktier i Outokumpu Steel Oyj (numera Avesta Polarit Oyj) år 2001¹
RSV 2001:36
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Avesta Sheffield AB mot aktier i Outokumpu Steel Oyj (numera Avesta Polarit Oyj) år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:

Avyttringspriset för en aktie i Avesta Sheffield AB som lämnats in för byte mellan den 21 december 2000 - 19 januari 2001 bör beräknas till 29,40 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Outokumpu Steel Oyj som förvärvats vid sådant byte bör beräknas till samma belopp. Avyttringspriset för en aktie i Avesta Sheffield AB som lämnats in för byte under tiden den 22 januari - 2 februari 2001 bör beräknas till 32,00 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Outokumpu Steel Oyj som förvärvats vid sådant byte bör beräknas till samma belopp.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:26.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.