På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV SP 2000:1

Riksskatteverkets information om beslut om ny ordning beträffande verkets rekommendationer m.m.

Riksskatteverket har i beslut den 29 september 2000 (Dnr 8889-00/830) bestämt följande.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. skall benämnas Riksskatteverkets allmänna råd.

De skall tas in i en enda serie, RSV, som är gemensam för verket och tilldelas löpnummer som placeras efter beteckningen RSV. Löpnumret skall bestå av årtal och nummer som är löpande för kalenderår och som åtskiljs från kalenderåret genom kolon.

De allmänna råden skall i princip endast innehålla generella rekommendationer (regler) om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende eller regler som på annat sätt skall främja en enhetlig rättstillämpning. Den slags information om gällande rätt som idag finns i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. får tas in i ett sidodokument som ges ut i anslutning till de allmänna råden.

De allmänna råden skall tilldelas sakbeteckningar som anger deras ämnestillhörighet. Sakbeteckningarna skall anges med fetstil och placeras under de allmänna rådens RSV-nummer. De olika sakbeteckningarna skall vara:

- Arvsskatt
- Exekution
- Fastighetstaxering
- Folkbokföring
- Fordonsskatt
- Förmögenhetstaxering
- Förseningsavgift
- Gåvoskatt
- Inkomsttaxering
- Mervärdesskatt
- Punktskatter
- Redovisning
- Skattebetalning
- Skattetillägg

Vid behov kan ytterligare sakbeteckningar tilläggas ovanstånde katalog. __________________________________________

Beslutet gäller allmänna råd som meddelas efter den 1 januari 2001 och som får löpnummer med årtal fr.o.m. 2001.