Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om beloppen enligt lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och landsting
för bidragsåret 2003;
RSFS 2003:1
Skattebetalning
Utkom från
trycket den 14
januari 2003

beslutade den 7 januari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 3 171 kr per invånare i kommunen den 1 november 2002.

2 § Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 621 kr,
3 371 kr, 365 kr, 1 864 kr respektive 6 873 kr per invånare i kommunen den 1 november 2002 inom respektive åldersgrupp 7 - 15, 16 - 18, 65 - 74, 75 - 84 samt 85 år och äldre.

3 § Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 899 kr per invånare i landstinget den 1 november 2002.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari och tillämpas vid beräkning av generellt statsbidrag för bidragsåret 2003.