Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Riksskatteverkets föreskrifter
om att preliminär självdeklaration och
skattedeklaration får lämnas i form av ett
elektroniskt dokument;

RSFS 2003:5
Skattebetalning
Utkom från
trycket den 26
februari 2003

beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 26 a § första stycket skattebetalningsförordningen (1997:750) att en preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § 1 skattebetalningslagen och en skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § nämnda lag får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 mars 2003. Föreskrifterna tillämpas första gången när det gäller

   a)   skattedeklaration den 17 februari 2003, och
   b)   preliminär självdeklaration den 1 april 2003.