På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-03-17

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:6
beslutade den  13 mars 2006.

Skatteverket beslutar med stöd av 4 kap. 4 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 3 kap. 3 §, 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) samt 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

dels att följande föreskrifter om e-tjänster ska upphöra att gälla den 21 mars 2006, nämligen

1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:4) om att allmän själv deklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

2. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer, och

3. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:3) om allmän självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

dels att följande föreskrifter om e-tjänster ska upphöra att gälla den 1 april 2006, nämligen

1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:5) om att preliminär själv deklaration och skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

2. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:6) om att en anmälan för registrering och en ansökan om F-skattsedel får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

3. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst,

4. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument,

5. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:8) om skatte- och avgiftsanmälan som får lämnas i form av elektroniskt dokument samt vilka uppgifter i beskattningsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst, och

6. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:26) om  vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst för särskild beräkningsgrund för skatteavdrag, m.m.