Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2003:15)
om fartyg på vilka de anställda skall få
sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om
vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att
tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid
2004 års taxering och av skattereduktion vid
debitering av slutlig skatt enligt 2004 års
taxering;1
RSFS 2003:17
Inkomsttaxering
Utkom från
trycket den 9
maj 2003
beslutade den 5 maj 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 § i verkets föreskrifter (RSFS 2003:15) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering skall ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

ÄgarePostanstaltFartygSignal
ACL invest ABSkärhamnGrande ArgentinaSMKI
    
Rundvik Bogserbåt ABRundvikBådanSEVW
Röda Bolaget ABGöteborg BohusSELR
Röda Bolaget ABGöteborgBossSIHV
    
Östanhav, Partred förLidköpingÖstanhavSKHT

¹Nytillkomna partier är markerade med kantstreck.

___________

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2003 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2004 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2004 års taxering.