På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 15 november 2006 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:21.
  
Riksskatteverkets föreskrifter
om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
RSFS 2003:26
Kontrolluppgifter
Utkom från trycket den
1 september 2003
beslutade den 25 augusti 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 3 § och 11 kap. 1 § förordningen (2001:1224) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §  Kontrolluppgiftsskyldigheten i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter vad gäller kontrolluppgifter enligt 8 kap. 1-6 §§ skall fullgöras utan annan inskränkning än vad som följer av RSFS 2003:24.

2 §  En kontrolluppgift enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall innehålla uppgift om fördringsrättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security Identification Number) om sådant nummer finns.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2003. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:2) om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital.