På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om indelningen i prisutvecklingsområden och
omräkningstal vid 2004 års omräkning;
RSFS 2003:30
Fastighetstaxering
Utkom från trycket
den 5 december 2003
beslutade den 27 november 2003.

   Riksskatteverket (RSV) föreskriver med stöd av 16 A kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2004 års omräkning.

1 § För lantbruksenheter fastställs indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal för dels småhus och tomtmark, dels skogsmark och skogsimpediment, dels ekonomibyggnader, åkermark samt betesmark på det sätt som framgår av
bilaga 1.

 

Bilaga 1

Prisutvecklingsområden och omräkningstal för


lantbruksenheter

Byggnadstyper och ägoslagOmrådes-nummerOmrådeOmräkningstal
    
Småhus och tomtmark (LS)01W-, Y-, Z-, AC- och BD-län0,94
 02S-, T-, U-, och X-län1,32
 03Övriga län1,63
Skogsmark och skogsimpediment (LSK)01W-, X-, Y-, Z-, AC- och BD-län1,38
 02Övriga län1,48
Ekonomibyggnader, åkermark och betesmark (LJ)01Hela riket1,66

___________
   
  Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2004 och tillämpas vid 2004 års omräkning.