Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om särskilda skattetabeller för beräkning av
skatteavdrag från sjukpenning m.m. för
beskattningsåret 2004;1

RSFS 2003:34
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 12 december
2003
beslutade den 8 december 2003.

    Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller enligt bilaga för skatteavdrag
(A-skatt) för beskattningsåret 2004 från sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1  Beträffande beskattningsåret 2003, se RSFS 2002:25.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under beskattningsåret 2004.