Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om bestämmande av förbehållsbeloppet vid
utmätning av lön m.m. under år 2004; 1
RSFS 2003:38
Exekution
Utkom från trycket
den 8 december
2003
beslutade den 1 december 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande.

1 §  Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp.

2 §  Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 4 152 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 859 kr i månaden och för varje barn 2 203 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 535 kr i månaden för tid därefter.
    
3 §  Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod skall gälla.
MånadTvå veckorVeckaDag
Ensamstående41521937969138
Makar och jämställda685932011600229
Barn t.o.m. det kalenderår då barnet fyller sex år2203102851473
Barn fr.o.m. det kalenderår då barnet fyller sju år2535118359285

___________

1Beträffande år 2003, se RSFS 2002:36. Ändrade och nytillkomna partier i förhållande till RSFS 2002:36 är markerade med kantstreck.

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller t.o.m. den 31 december 2004.