Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om beräkning av produktionskostnaden för
djur i renskötsel att tillämpas vid 2004 års
taxering;¹
RSFS 2003:43
Inkomsttaxering
Utkom från trycket
den 19 december
2003
beslutade den 15 december 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndgande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden2 för djur i renskötsel som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande: 515 kr för renkalv, 884 kr för vuxen honren och 970 för vuxen hanren.

1Beträffande 2003 års taxering, se RSFS 2002:31.
2I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas vid 2004 års taxering.