Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om upphävande av Riksskatteverkets
föreskrifter (RSFS 2003:2) om att beslut om
föreläggande och revision får fattas av
vissa skattemyndigheter;
RSFS 2003:44
Punktskatter
Utkom från trycket
den 19 december
2003
beslutade den 15 december 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:2) om att beslut om föreläggande och revision får fattas av vissa skattemyndigheter skall upphöra att gälla den 1 januari 2004.

___________

   De upphävda föreskrifterna skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2004 och skattepliktiga händelser som inte skall hänföras till någon redovisningsperiod och som inträffat före den 1 januari 2004.