På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 januari 2004 genom Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2003:44.
Riksskatteverkets föreskrifter
om att beslut om föreläggande och revision får
fattas av vissa skattemyndigheter;
RSFS 2003:2
Punktskatter
Utkom från
trycket den
24 januari 2003

beslutade den 20 januari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §  I stället för vad som annars följer av 2 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) skall vad som sägs i 2 och 3 §§ nedan gälla avseende punktskatt.
   Med punktskatt avses i dessa förskrifter skatt enligt de i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen nämnda lagarna.

2 §  Beslut om föreläggande enligt 14 kap. 4 § skattebetalningslagen (1997:483) får fattas av Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö, Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle.

3 §  Beslut om revision enligt 14 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483) får fattas av Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö, Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2003. Föreskrifterna tillämpas avseende redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2003 eller senare och skattepliktiga händelser som inte skall hänföras till någon redovisningsperiod och som inträffar den 1 januari 2003 eller senare.