Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om beloppen enligt lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag för kommuner och
landsting för bidragsåret 2004;
RSFS 2003:46
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 30 december
2003
beslutade den 22 december 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 §   Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 3 240 kr per invånare i kommunen den 1 november 2003.

2 §   Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 612 kr, 3 285 kr, 367 kr, 1 872 kr respektive 6 899 kr per invånare i kommunen den 1 november 2003 inom respektive åldersgrupp 7–15, 16–18, 65–74, 75–84 samt 85 år och äldre.

3 §   Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 929 kr per invånare i landstinget den 1 november 2003.
___________

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari och tillämpas vid beräkning av generellt statsbidrag för bidragsåret 2004.