Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävd: Fr.o.m. 2006-01-01 genom SKVFS 2005:10.
Skatteverkets föreskrifter
om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;
SKVFS 2004:23
Kontrolluppgifter
Utkom från trycket den 12 november 2004
beslutade den 8 november 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och 11 kap. 1 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §  Dessa föreskrifter gäller kontrolluppgifter enligt 6 kap. och 7 kap. 1 § jämfört med 7 kap. 3 § 4 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 § Kontrolluppgift enligt 1 § skall utan anmaning och i den utsträckning som anges nedan lämnas på utgiven ersättning och förmån av den som utgett ersättningen eller förmånen, om beloppet såvitt kan bedömas utgör ersättning enligt 6 kap. 1 § eller 7 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller utgör sådan betalning som avses i 7 kap. 3 § 4 lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter (royalty m.m.).

3 §  Kontrolluppgift enligt 2 § skall lämnas för fysisk person som har A-skatt eller saknar skattsedel och för vilken skatteavdrag skall göras enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och som enligt socialförsäkringslagen (1999:799) eller internationella avtal om social trygghet helt eller delvis skall omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen. Kontrolluppgift skall lämnas för varje person på blankett KU14 (SKV 2303 eller 2309).

4 §  Kontrolluppgift enligt 2 § skall även lämnas för den som enligt beslut från Skatteverket skall omfattas av lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Kontrolluppgiftsskyldighet gäller även om skatteavdraget har bestämts till 0 kronor. Kontrolluppgift skall lämnas för varje person på blankett KU13 (SKV 2340 eller 2343). För sjöinkomst skall dock blankett KU16 (SKV 2307) användas. För pensioner, livräntor, sjukpenning m.m. som betalas ut av Försäkringskassan, försäkringsföretag m.fl. skall blankett KU18 (SKV 2341) användas.

5 §  Kontrolluppgift avseende royalty m.m. enligt 2 § skall lämnas för varje mottagare på blankett KU70 (SKV 2316).

6 §  Kontrolluppgift enligt 2 § skall även lämnas för fysisk person som inte omfattas av 3–5 §§ men som är bosatt i eller skall beskattas i ett land enligt nedanstående bilaga. Kontrolluppgift skall dock inte lämnas för fysisk person som är verksam i svenskt företags utländska filial. Kontrolluppgift skall i förekommande fall lämnas för varje person på blankett KU14 (SKV 2303 eller 2309).

Bilaga

AlbanienMakedonien
Amerikas Förenta StaterMalta
ArgentinaMarocko
AustralienMauritius
 Mexiko
Bangladesh 
BarbadosNamibia
BelgienNederländerna
BoliviaNorge
BotswanaNya Zeeland
Brasilien 
BulgarienPakistan
 Peru
CypernPolen
 Portugal
Danmark 
 Rumänien
EgyptenRyssland
Estland 
 Singapore
FilippinernaSlovakien, Republiken
FinlandSpanien
FrankrikeSri Lanka
FäröarnaStorbritannien
 Sydafrika, Republiken
Gambia 
GreklandTanzania
GrönlandThailand
 Tjeckien, Republiken
IndienTrinidad och Tobago
IndonesienTunisien
IrlandTurkiet
IslandTyskland
Israel 
ItalienUkraina
 Ungern
Jamaica 
JapanVenezuela
 Vietnam
KanadaVitryssland
Kazakstan 
KenyaZambia
Kina, FolkrepublikenZimbabwe
Korea 
 Österrike
Lettland 
Litauen 
Luxemburg 
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2004 och senare. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:4) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.