Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts vid utgången av mars 2007 genom SKVFS 2007:4.

Skatteverkets föreskrifter
om skatteavdrag från sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst;

SKVFS 2004:29
Skattebetalning
Skattetabeller
Utkom från trycket den 17 december 2004
beslutade den 13 december 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst skall göras enligt nedanstående tabell.

Årslön i kr lägst högstSkatteavdrag i % av engångsbelopp
    
0-16699  0
16700-2520022
25201-5160033
51601-10800027
108001-12720033
127201-31680037
316801-46800053
468001- 58
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:35) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet, engångsbelopp.